Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

EVENIMENTE

 • Conferinta de lansare a proiectului

  21 Feb, 2012

  Conferința de lansare a proiectului de grant "O şansă mai bună pe piaţa muncii pentru angajaţii din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism", cod POSDRU/108/2.3/G/80188, va avea loc miercuri, 22.02.2012, ora 12.00, la Fundatia EuroEd, str. Florilor nr 1C, Iași.

  Proiectul are o durata de 24 luni, începând la data de 01.09.2011 și este finanțat prin POSDRU 2007 – 2013, Domeniul major de intervenţie 2.3. „Acces si participare la formare profesională continuă”.

  Obiectivul proiectului este dezvoltarea capitalului uman și cresterea competitivității economice în Regiunea N-E prin :

  a) promovarea și spriinirea accesului a 110 de angajați din Județul Iași la programele de FPC în vederea obținerii de catre aceștia a unei calificări complete prin:

  - informarea, consilierea și orientarea profesională a 50 de angajati;
  - formarea a 60 angajați preponderent ai firmelor de turism ca agenți de turism-ghizi (30 angajati), administratori pensiune turistică (30 angajati) si
  -certificarea cunoștințelor dobândite pe alte căi decât cele formale, în cadrul Centrului de evaluare a competențelor EuroEd, pentru 50 angajați, în special a celor din domeniul turismului pentru ocupațiile: administrator pensiune turistică, lucrător în alimentație, bucătar;

  b) promovarea beneficiilor FPC și a validării cunostințelor dobândite anterior în randul angajaților, managerilor întreprinderilor și a altor grupuri interesate prin realizarea unei campanii de informare cu privire la modalitățile de calificare sau recalificare a angajaților în Județul Iași.

  Înscrierea participanților la cursuri și la consilierea și orientarea profesională va începe la sfârșitul lunii februarie 2012. Cursurile vor avea loc la sediul Fundației EuroEd Iași.

  La conferința de lansare sunt invitați reprezentanți ai presei, cât și alte persoane interesate.

  Persoane de contact:

  Rodica Ionel               Claudia Grigorii
  Manager proiect         Manager financiar

  Fundația EuroEd
  Strada Florilor nr 1C, 700513, Iași

  Tel.: 0232 252 850, Fax: 0232 252902

  E-mail: rodica.ionel@euroed.ro